GIFs Svømmeskole

For Gudhjem Idrætsforening (GIF) er det vigtigt, at alle børn lærer at svømme og være trygge i vand.

Vi lægger meget vægt på, at børn lærer at være fortrolige med og i vandet allerede fra starten, og derfor tilbyder vi vores medlemmer i svømmeskolen et svømmeskolekoncept i samarbejde med DGI.
Svømmeskolekonceptet er et gennemarbejdet og afprøvet koncept, der tager udgangspunkt i:
Grundfærdighederne: vejrtrækning, balance, elementskifte og bevægelse
De fire stilarter: butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl.

Konceptet:
Konceptet er baseret på en grundtanke omkring bevægelse i vand,
der kort beskrevet kan oplistes således:

  • Man lærer først at bevæge sig i vand. Derefter lærer man at svømme.
  • Man lærer hurtigst og motorisk bedst at bevæge sig gennem udfordrende lege.
  • Børn motiveres desuden langt bedre gennem leg og lærer meget hurtigere, hvis de er motiverede.
  • Lege skal planlægges og struktureres, så de har et bestemt formål.

Hav disse punkter i baghovedet, når I ser undervisningen og børnenes reaktioner og udvikling.

Vi bruger legen helt bevidst som værktøj, fordi den udvikler børnenes færdigheder langt bedre end ”banesvømning” som I måske husker det fra jeres egen svømmeindlæring.

DGI har testet modellen i flere, store klubber og tilbagemeldingen er den samme:

  • Børnene udfordres langt mere både mentalt og motorisk gennem målrettet leg end ved at svømme frem og tilbage.
  • Børnene er langt mere motiverede for undervisningen.
  • Når man går i gang med indlæringen af stilarter, foregår den langt hurtigere og mere effektivt.

Vi håber, vi med ovenstående forklaring kan komme nogle af spørgsmålene omkring ”leg i undervisningen” i møde.

Kort sagt: JA – vi leger rigtig meget. Det gør vi, fordi det giver bedre resultater. Og vi har en klar plan med vore lege.

Skulle I have spørgsmål til konceptet, kan I henvende jer til den enkelte instruktør 🙂

Vores svømmeinstruktører:
GIF tilstræber at svømmeskolens instruktører og hjælpeinstruktører løbende deltager på DGI-svømmeuddannelser og inspirationsdage.

Instruktørerne er således opdateret på både de kommunikative og pædagogiske færdigheder og har et både teoretisk og praktisk indblik i, hvad det vil sige at være en god underviser. Vi har viden om vandet som element, lært om bevægelse i vand samt opbygget en masse erfaring i aktivitetsudvikling.

Hold på flere niveauer: 
Overordnet strækker GIFs svømmeskolekoncept sig over fire år med 4 forskellige niveauer (stjernemarkeret). Det sikrer, at alle børn hele tiden er på et niveau, der passer præcis til dem.

Microplask (for de mindste, med mor eller far i vandet.

Miniplask* (begynder, for de børn, der endnu ikke er fortrolige med vand. Mor eller far er med i vandet)

Svøm 1* (begynder)

Svøm 2* (let øvet)

Svøm 3* (øvet)

Svøm 4 (talent) – træner 2 gange om ugen.

* En del af DGIs Svømmeskolekoncept