ILS Bassin Livredderprøven

ILS Bassin Livredderprøven er en udvidelse af Bassin Livredderprøven til at være en internationalt certificeret prøve. Prøvens certifikat er akkrediteret af ILS, som står for International Life Saving Federation. Denne internationale udvidelse retter sig primært mod prøvetagere, som ønsker at opfylde den internationale standard som bassinlivredder, samt til de personer, der skal arbejde som livredder i en livredningstjeneste og ønsker et højt niveau for vandsikkerhed.

ILS Bassin Livredderprøven henvender sig til livreddere, der skal have ansvaret for sikkerheden i svømmehaller og ved bassiner. En bestået ILS Bassin Livredderprøve giver certifikat til at arbejde som livredder i det anlæg, prøven er aflagt i.
Denne prøve er ikke tiltænk at skulle erstatte den almindelig Bassin Livredderprøver, men skal ses som et tilbud til livreddere, som ønsker et internationalt bevis eksempelvis på grund af udenlandsophold.

5 dele
ILS Bassin Livredderprøven indeholder fem dele: En teoriprøve, en anlægsdel, en formdel, en redningsdel og endelig en mundtlig eksamination.

1. Online Teoriprøve
Første del af ILS Bassin Livredderprøven er en online teoriprøve uden hjælpemidler.

2. Anlægsdel

3. Formprøve
a. Nødflyt
b. Udspring efterfulgt af 400meter svømning på under 8 minutter
c. 25m dyk

4. Redningsdel
a. Redning af panisk nødstedt
b. Redning af bevidstløs voksen i samarbejde med hjælper
c. Redning af bevidstløst barn uden hjælper
d. Håndtering af nakkeskade

5. Mundtlig prøve

For bestilling eller mere information:

Kontakt svømmehallen på tlf. 5648 6769 (personlig betjening) eller Michael Hoffmann på tlf. 6160 5670.

Mail: Gudhjemnu.watersport@mail.dk