Bestyrelse

Fonden Gudhjem Svømmehal – Østbornholm har til formål at fremme svømmesport, svømmeundervisning og livredning ved ejerskab og drift af svømmehallen.

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af pt. følgende 6 medlemmer: