Persondatapolitik

GUDHJEM SVØMMEHAL

PRIVATLIVSPOLITIK – KUNDER, LEVERANDØRER & SAMARBEJDSPARTNERE

Som følge af vores samarbejde, hvor du er vores kunde, leverandør eller anden samarbejdsparter, behandler vi oplysninger om dig, og vi beder dig derfor læse denne privatlivspolitik. Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til, hvordan vi behandler oplysninger om dig, er du velkommen til at rette henvendelse til vores dataansvarlig.

1.  Dataansvarlig

Virksomhed: Gudhjem Svømmehal

Adresse: Sportsvænget 16

Postnr./by: 3760 Gudhjem

CVR-nr.: 25259424

Email: Gudhjemnu.watersport@mail.dk

Telefon: 5648 6769

Dataansvarlig i virksomheden: Michael Hoffmann

 

2. Generelt

Vi er som virksomhed forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers og samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger jf. Persondataloven af 25. maj 2018.

Vi arbejder udelukkende med data, herunder personhenførbare data, som er relevant for virksomhedens hverv.

 

3. Dataindsamling og –behandling

Formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne er at kunne levere de aftalte ydelser, fakturere, betale og inddrive tilgodehavender samt kunne sikre overholdelse af lovgivning og standarder, som virksomheden er underlagt.

Personoplysninger vil vi typisk få fra dig og kan variere afhængig af om vores forhold er i forbindelse med et kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold.

Vi vil typisk registrere og behandle oplysninger som firmanavn og evt. dennes kontaktperson, cvr nr., navn, adresse, tlf. nr., mail og kontonr. Vi registrerer alene de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde kontrakten samt overholde forpligtelser og gældende lovgivning.

Såfremt du har tilmeldt dig nyhedsbreve, vil vi opbevare dine persondata, indtil du framelder dig igen.


4. Videregivelse af oplysninger

Vi registrerer kunder, leverandører, samarbejdspartnere m.v. som kan videregives til tredjepart, der bistår os med bl.a. at håndtere vores administration. Dette kan omfatte systemleverandører, revisorer og rådgivere, offentlige myndigheder m.fl. i det omfang, vi er forpligtede om en aftalt ydelse/lovkrav.

Når vi anvender en leverandør eller samarbejdspartner som databehandler, indgår vi en skriftlig aftale om databehandlingen, der kan sikre at den nødvendige sikkerhed til beskyttelse af oplysningerne er på plads, såfremt det er påkrævet.

Vi videregiver ikke persondata til tredjemand i øvrigt.


5. Slettepolitik

Vi opbevarer kun data når det er lovkrævet eller nødvendigt for at udføre vores hverv. Herunder opbevarer vi oplysninger der kan være nødvendige for et senere dokumentationskrav så længe vi anser det for nødvendigt. Oplysninger slettes tidligst når dette kan gøres lovligt, men sædvanligvis senest 5 år + løbende år efter kundeforholdets afslutning.


6. Behandlingssikkerhed

Vi har implementeret foranstaltning til sikring af alle data, vi har registreret herunder kunde- og persondata samt andre fortrolige oplysninger. Vi vil periodisk foretage en intern gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

Vores privatlivspolitik kan ændres, dog begrænser vi ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik. Eventuelle væsentlige ændringer af denne, vil blive meldt ud via hjemmeside, brev eller mail.


7. Den registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret visse rettigheder i forhold til den dataansvarlige.

Disse rettigheder omfatter:

  • Få adgang til og få rettet/ændret/slettet dine persondata. Behandler vi oplysninger om dig på baggrund af samtykke, har du altid retten til at tilbagekalde dit samtykke, dog har vi visse juridiske forpligtelser, som vi skal overholde.


8. Klage

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder for persondata, som ligger i virksomheden, eller vil du klage over os, bedes du kontakte os via kontaktinformationer nævnt i pkt. 1.

Anmodninger kan afvises, hvis der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.

Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Du er dog også altid berettiget til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/