De nye restriktioner omkring forsamlingsforbud gældende fra mandag d. 26/10-2020 får umiddelbart ikke indflydelse på Svømmehallens offentlige åbent.
Dvs. Morgensvømning, Pensionistsvømning, Motionssvømning samt Offentligt åbent tillader fortsat op til 78 personer i vandet.
Anderledes forholder det sig for nuværende med holdtræning jf. nedenstående uddrag fra Kulturministeriets hjemmeside. Vi afventer fortsat nærmere information herom.

I Caféen på 1. sal vil det max være tilladt at opholde sig 10 personer fra mandag d. 26/10-2020.

Fra torsdag d. 29/10-2020 er der krav om at bære mundbind fra man træder ind af døren til svømmehallen. Man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet – eller opholder sig i fx et loungeområde.
Når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på.

HUSK fortsat at benytte håndsprit, opsat ved indgangen samt i omklædningsrum, caféborde m.v. samt at holde afstand!


Nedenstående er uddrag fra Kultuministeriets hjemmeside d. 25/10-20

“MÅ SVØMMEHALLER HOLDE ÅBENT FOR ALMINDELIG ADGANG FOR BØRN OG VOKSNE SAMMEN?

Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig ophold og færdsel på tværs af aldersgrupper. I forbindelse med ét samlet arrangement eller én aktivitet såsom holdtræning, må der maksimalt være 10 personer til stede.”

“HVOR MANGE MÅ DER VÆRE TIL STEDE I EN SVØMMEHAL ELLER I ET FITNESSCENTER SAMTIDIG?

Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. Almindelig ophold og træning i en svømmehal eller et fitnesscenter betegnes ikke som ét arrangement. Der må derfor være mere end 10 personer til stede i en svømmehal eller et fitnesscenter, hvis disse ikke er en del af samme arrangement.”

“SKAL MAN HAVE MUNDBIND PÅ I FITNESSCENTRET ELLER SVØMMEHALLEN?

Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum.

Når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal – når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet – eller opholder sig i fx et loungeområde.”